Na tečaju učimo osnovne principe i koncepte tajlandske masaže. Učimo položaje sen linija koje aktiviramo i balansiramo kombinacijom pritiska i istezanja. Učimo položaje vlastitog tijela koje nam osiguravaju siguran i dugotrajan rad bez ulaganja fizičke snage naših ruku i prstiju. Također, učimo tehnike manipulacije tijela u četiri položaja u kojima je klijent. Na ovom stupnju učimo sekvencu napamet jer je to baza, kostur ili skela na kojem svi napredniji pristupi počivaju. Tečaj traje 4 vikenda, ukupno 60 sati poduke. Osiguran jest vegetarijanski ručak te skripta za rad.

Na naprednim tečajevima učimo, kao što i ime kaže, napredne pristupe masaži i radu s tijelom. Sekvanca koju smo naučili i izvježbali napamet na osnovnom tečaju jest sigurna luka kojoj se uvijek možemo vratiti. Sada smo spremni otisnuti se u istraživanje različitih pristupa tjelesnom radu. U to spadaju rad s vrućim biljnim kompresama, duboki rad na abdomenu i grudnom košu, korištenje intuicije, energetski tretmani, freestyle masaža (ili kreiraj svoju tehniku) i dugo. Tečaj traje 2 vikenda, vegetarijanski ručak je osiguran.

Poduka tajlandske masaže 1 na 1. Otvoreno za sve razine znanja, od osnova tajlandske masaže do naprednih pristupa i tehnika.Poželjno je povesti prijatelja na kojem ćemo demonstrirati i vježbati!